Stichting Grenzeloos Zicht

Vermogensstichting
STICHTING GRENZELOOS ZICHT

Het doel van de stichting  is het bevorderen van de zorg voor visueel gehandicapten in Nederland en daarbuiten. 

Stichting Grenzeloos Zicht

Stichting Grenzeloos Zicht is een vermogensstichting, die ten doel heeft het bevorderen van de zorg voor visueel gehandicapten in Nederland en daarbuiten.

Het bestuur van de Stichting Grenzeloos Zicht verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

De stichting is aangesloten bij ANBI

Stichting Grenzeloos Zicht