Alt Text

Doelstelling
STICHTING GRENZELOOS ZICHT

Stichting Grenzeloos Zicht en haar doelstellingen

De stichting heeft ten doel het bevorderen in Nederland en elders van:

  1. De ontwikkeling en verbetering van de verzorging en rehabilitatie van visueel gehandicapten;
  2. De opleiding ten dienste van deze zorg;
  3. Het onderzoek op het gebied van blindheid en slechtziendheid;
  4. Het verstrekken van financiële ondersteuning voor zover deze kan strekken tot verwezenlijking van bovenstaande doeleinden, en
  5. Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
    of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
verbetering van de zorg voor slechtzienden

Stichting Grenzeloos Zicht