Vermogensstichting Grenzeloos Zicht

Geschiedenis
STICHTING GRENZELOOS ZICHT

Geschiedenis

Stichting Grenzeloos Zicht is een voortzetting van Stichting Beheer Het Schild. Stichting Beheer Het Schild is op haar beurt een voortzetting van de in 1904 opgerichte stichting met de naam ‘Stichting Te Huis voor Alleenstaande Blinden’, gevestigd in Wolfheze, Gelderland. De stichting kent een interessante geschiedenis die hieronder in het kort wordt beschreven.

Op 30 maart 1845 wordt in Den Haag Nicolaas Martinus Schild geboren, die na zijn onderwijzersopleiding in 1863 onderwijzer wordt.

Eind 1870 heerst in Nederland een pokkenepidemie en in februari 1871 treft ook Nicolaas Schild deze ziekte. Als gevolg hiervan wordt hij op 26-jarige leeftijd blind.

In 1890 besluit hij zijn verdere leven te wijden aan het verbeteren van het lot van blinden. Hij leert het brailleschrift lezen en vertaalt een aantal Duitse en Engelse werken voor blinde lotgenoten. In 1898 wordt hij gekozen tot voorzitter van de ‘Nederlandschen Blindenbond’.

In 1899 richt de heer Schild in Den Haag de ‘Vereeniging voor Nationale Blindenzorg’ op en wordt daarvan voorzitter. De vereniging wordt goedgekeurd en erkend bij Koninklijk besluit in 1905. Prins Hendrik aanvaardt het beschermheerschap.

In de statuten van deze vereniging wordt onder meer als doel gesteld de oprichting van een tehuis voor alleenstaande blinden. Daartoe wordt in 1904 de ‘Stichting Te Huis voor Alleenstaande Blinden’ opgericht.

De heer Schild en talrijke helpers reizen door het land om belangstelling te wekken voor de oprichting van dit tehuis en geld hiervoor in te zamelen. In 1908 is voldoende kapitaal bijeengebracht en wordt een terrein van 5 hectare groot in Wolfheze gekocht. De keuze voor Wolfheze wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een treinstation.

In 1912 is het tehuis klaar en vindt de plechtige opening van het tehuis plaats door prins Hendrik.

De meer dan honderd jaar oude stichting is dan eigenaresse van het zorgcentrum aan de Wolfhezerweg 101 en beheert een vermogen, waaruit zowel het zorgcentrum als instellingen in Nederland en in het buitenland, die op het gebied van de preventie en genezing van blindheid en slechtziendheid werken, financieel worden ondersteund.

Naast deze stichting is uitsluitend voor de exploitatie van het zorgcentrum op 1 januari 1968 een andere stichting, Stichting het Schild genaamd, opgericht. Deze stichting failleert in 2022 en Stichting Pleyade zet de zorgverlening voort en koopt eind 2022 ook het pand te Wolfheze aan van Stichting Beheer Het Schild.

Op 23 april 2023 wijzigt Stichting Beheer Het Schild haar naam in Stichting Grenzeloos Zicht en wordt de band met het zorgcentrum in Wolfheze ook statutair doorgeknipt. 

Stichting Grenzeloos Zicht